Vita - Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
  w Olsztynie

- Współpraca z redakcja miesięcznika "Mitteilungsblatt
  für die deutsche Minderheit im Bezirk Ermland und Masuren",
  publikacja samodzielnych artykułów oraz
  tłumaczenia ustne.

- Udział w projektach o tematyce dziennikarskiej, współpracy
  między Polską, Niemcami i krajami bałtyckimi
  prowadzonych przez niemiecką Fundację
  Roberta Boscha.

- Praktyka w biurze sieci korespondentów n-ost

- Stypendium badawcze z dziedziny literatury
  na Freie Universität w Berlinie